Khâlid ibn Walîd (radiy Allâhu ‘anhu)

Khâlid ibn Walîd (radiy Allâhu ‘anhu) var en af de mægtigste generaler nogensinde! Før han konverterede til Islâm, kæmpede han mod muslimerne, men efter han blev muslim, kæmpede han bravt og spredte Islâm til Irak og Syrien.

Ubesejret general

Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) beordrede muslimerne at drage i krig mod to enorme supermagter – perserne og byzantinerne.

Mens Irak blev taget fra perserne, dræbte Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) en persisk general i en én-mod-én kamp. Han bekæmpede og dræbte også en mand, som perserne mente, havde styrke som “tusinde mænd”.

Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) bad hans repræsentanter i Irak om at være gode og venlige mod irakerne. Irakerne blev glade for muslimerne, fordi de var ikke vant til retfærdighed og venlighed fra perserne. De tog imod muslimerne som befriere.

Før en kamp i Syrien, kom en byzantinsk general til Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) og spurgte ham, hvordan det kunne være, at han altid vandt sine kampe. Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) fortalte ham: “Jeg vinder altid, fordi jeg kæmper for sandheden. Allâhs Sendebud (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) viste os sandhedens vej.” Den byzantinske general sagde trosbekendelsen og blev muslim. Han kæmpede ved Yarmuk på muslimernes side og døde på slagmarken.

Men Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) havde ikke altid været en modig og frygtet muslimsk helt. Han levede på Profeten Muhammads (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) tid og efter Profeten (‘alayhis-salâtu wa salâm) modtog åbenbaringen, tog det Khâlid et stykke tid at acceptere Islâms sandhed. Til at starte med var hans far var en leder af Quraysh – og Qurayshs ledere vidste, at Profetens (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) budskab var en trussel mod deres uhæderlige styre og deres tilbedelse af idoler.

Leder af Quraysh

Som ung lærte Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) krigens kunst. Han lærte at ride på hest og hvordan man kæmpede med sværd og bueskydning. Sammen med hans fremtrædende personlighed og hans smækre fysik, blev Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) en respekteret mand blandt Quraysh.

Da hans far døde, blev Khâlid selv en leder af Quraysh. Med denne stilling førte han Islâms fjender i kamp og han reddede dem fra et nært nederlag, i kampen ved Uhud. Han kæmpede igen mod muslimerne ved Kampen ved Skyttegraven.

Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) havde altid ønsket at være en populær helt. Men som en mand af Quraysh, kunne han kun opnå dette ved at kæmpe mod muslimerne.

Omfavner Islâm

Da muslimerne kom til Makkah for at lave Hajj, forlod Khâlid byen, fordi han ikke kunne holde ud, at se muslimerne gå rundt om Ka’bahen. Efter muslimerne begyndte at komme regelmæssigt til Makkah, så Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) hvor venlige og noble de var. Dette blødgjorde hans hjerte og han så den vidunderlige forandring, som Islâm havde bragt dem. Khâlid begyndte at mærke den uimodståelige tiltrækning af Islâm.

Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) havde sagt, at en mand som Khâlid måtte være klar over Islâm. Da han (radiy Allâhu ‘anhu) indså Islâms sandhed, forlod han Makkah og tog til Madinah for at blive muslim. Ligesom det at gøre det rigtige nogle gange kan være svært, var det at krydse ørkenen (også) lang og vanskelig. Han mødte Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) og undskyldte for hvad han havde gjort før. Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) bad Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) om at bede Allâh (subhânahu wa ta’âla) om at tilgive ham.

Allâhs Sværd

Ved kampen ved Mawtah blev tre muslimske hærførere dræbt efter hinanden, så Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) tog føringen. Han (radiy Allâhu ‘anhu) blev ved med at kæmpe, selvom situationen blev værre. Han kæmpede med så meget dristighed og dygtighed, at ni af hans sværd knækkede. Han vidste dog, at hvis han lod sine tropper blive i kampen, ville alle hans tropper blive dræbt, så han trak dem ud af kampens felt. Tilbage i Madinah begyndte folk at beskylde Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) for at flygte fra kampen. Men Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) fortalte dem, at det han gjorde var rigtigt. Han (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) sagde, at Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) og hans tropper igen ville kæmpe for Allâhs (‘azza wa jall) Sag og de ville ramme hårdere. Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) gav Khâlid ibn Walîd (radiy Allâhu ‘anhu) titlen “Sayfullâh” – Allâhs Sværd. Han brugte timer på at lytte til Profeten (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam) og at lære Islâm fra ham (sall Allâhu ‘alayhi wa sallam).

Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) synes at være så modig, så dristig og så stærk, at nogle muslimer begyndte at kalde ham en “erobrer”. For at vise folkene, at sejr kun var fra Allâh (subhânahu wa ta’âla), bad den daværende khalîfah, ‘Umar (radiy Allâh ‘anhu), Khâlid om at træde tilbage fra sin lederpost af den muslimske hær i Syrien. Khâlid (radiy Allâhu ‘anhu) accepterede khalîfahens beslutning, men fortsatte med at kæmpe som en almindelig soldat.

Khâlid ibn Walîd (radiy Allâhu ‘anhu) døde af sygdom i 642 og efterlod sine ejendomme til khalîfah ‘Umar (radiy Allâhu ‘anhu).

Jeg er den noble kriger;

Jeg er Allâhs Sværd

Khâlid ibn Walîd!

Reklamer